Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Thư Trần BảoFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 7 Months
Needs Core Membership
Statistics 1 Deviation 99 Comments 209 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

[BLACKPINK] Logo - PNG by TsukinoFleur [BLACKPINK] Logo - PNG :icontsukinofleur:TsukinoFleur 49 3 Reveras Texture Pack #4 by dontayyy Reveras Texture Pack #4 :icondontayyy:dontayyy 2,044 178 Texturepack #017 - SilverDust by Marevasart Texturepack #017 - SilverDust :iconmarevasart:Marevasart 447 35 PNG.TheShapes by jungchanpark by justblackssi PNG.TheShapes by jungchanpark :iconjustblackssi:justblackssi 324 142 psd-coloring-#13 by LeeTM psd-coloring-#13 :iconleetm:LeeTM 126 47 textures 81 by Sanami276 textures 81 :iconsanami276:Sanami276 3,168 412 PNG by LeEight PNG :iconleeight:LeEight 515 52 textures 86 by Sanami276 textures 86 :iconsanami276:Sanami276 1,318 112 PSD #23 by msg2k3 PSD #23 :iconmsg2k3:msg2k3 284 71 Jisoo Png Pack by macchiataes Jisoo Png Pack :iconmacchiataes:macchiataes 6 1 Emoji Pack. by ZeynepDilara Emoji Pack. :iconzeynepdilara:ZeynepDilara 120 20 [10+ PNGs] PACK RENDER 07 - KIM SAMUEL @ HongKong by nganstephanie [10+ PNGs] PACK RENDER 07 - KIM SAMUEL @ HongKong :iconnganstephanie:nganstephanie 50 69 [170805] HAPPY 10TH ANNIVERSARY WITH JESSICA JUNG by RinYHEnt [170805] HAPPY 10TH ANNIVERSARY WITH JESSICA JUNG :iconrinyhent:RinYHEnt 106 48 Pack Png # 2---blackpink jisoo lisa by tzinantang Pack Png # 2---blackpink jisoo lisa :icontzinantang:tzinantang 17 3 BLACKPINK PNG PACK #5/NYLON JAPAN by UpWishColorssx BLACKPINK PNG PACK #5/NYLON JAPAN :iconupwishcolorssx:UpWishColorssx 258 61 [PACK RENDER #97] 15 PNGS KIM SAMUEL by RinYHEnt [PACK RENDER #97] 15 PNGS KIM SAMUEL :iconrinyhent:RinYHEnt 105 56

Groups

This user is not currently part of any groups.

Activity


[PSD] TUT #1
---
♡ Không chỉnh sửa và để nguyên logo khi đem ra ngoài.
♡ WATCH + FAV + COMMENT= DOWN [Mấy bạn vui lòng làm đúng luật, vì mình làm free nên mong các bạn tôn trọng công sức của mình xíu nha] 
F2U: Light Purple Neko Blob Icon F2U: Light Purple Neko Blob Icon F2U: Light Purple Neko Blob Icon 
Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

thutranbao's Profile Picture
thutranbao
Thư Trần Bảo
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
Mọi người hay gọi mình là Wind hoặc Dó. Dó sinh năm 2003, là SMstan ʕ ᵔᴥᵔ ʔ≡☆

Comments


Add a Comment:
 
No comments have been added yet.